Запобігання проявам корупції

Інформація про роботу Кіровоградського облводресурсів з питань запобігання та протидії корупції у 2016 році

1. Кіровоградським обласним управлінням водних ресурсів впродовж 2016 року забезпечено безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

2. На виконання вимог Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів було забезпечено дієвий контроль за реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм. Зокрема, в 2016 році фінансування здійснювалось за програмою 2407050 «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами».

У 2016 році на постійному контролі знаходилось питання дотримання законності під час підготовки пропозицій для надання висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

Впродовж 2016 року до Кіровоградського облводресурсів сектором Держводагентства у Кіровоградській області було направлено на розгляд 89 матеріалів для підготовки проектів висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування.

За результатами розгляду матеріалів Кіровоградським облводресурсів видано 49 проектів висновків щодо можливості видачі дозволів на спеціальне водокористування з позитивним рішенням та 40 - з негативним.

3. Для забезпечення ефективного та раціонального використання державного майна та безумовного дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна, всі договори оренди нерухомого майна укладались у 2016 році виключно на конкурсній основі. Кошти від здачі в оренду державного майна спрямовувались відповідно до умов договорів: 50% - до державного бюджету, 50% - балансоутримувачу.

4. Для забезпечення дієвого контролю за безумовним дотриманням вимог чинного законодавства щодо проведення закупівель при укладанні договорів на виконання робіт, надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей облводресурсів та підпорядкованими організаціями у 2016 році було проведено 4 процедури державних закупівель (з них: 2 - запити цінових пропозицій, 2 - переговорні процедури). За результатами проведених процедур укладено 4 договори: з них 2 - закупівлі електроенергії на загальну суму 1041,9 тис.грн. та 2 – закупівлі паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 842,5 тис.грн.

Всі процедури здійснювались з дотриманням норм Закону України «Про здійснення державних закупівель», а з 01.08.2016 р. – Закону України «Про публічні закупівлі».

5. Здійснювався постійний контроль за станом використання майна працівниками облводресурсів з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків. Матеріальні цінності отримувались при наявності коштів, необхідних для їх оплати.

6. З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат забезпечувався щомісячний контроль за станом розрахунків з працівниками. Нарахування заробітної плати протягом року здійснювалось в межах кошторисних призначень на відповідний місяць. Заробітна плата працівникам облводресурсів виплачувалась вчасно двічі на місяць. Заборгованості з виплати заробітної плати не було.

7. Забезпечувалась реалізація комплексу заходів щодо зміцнення фінансової дисципліни з метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей, дотримання цільового та ефективного використання бюджетних коштів, збереження державного майна.

Зокрема, здійснювався постійний контроль за діяльністю структурних підрозділів у частині своєчасного проведення розрахунків та недопущення утворення небюджетної заборгованості. Платні послуги надавались виключно на умовах попередньої оплати.

Виплата заробітної плати проводилась до кінця поточного місяця з метою зменшення кредиторської заборгованості по заробітній платі та нарахуваннях.

Кошти, які надходили на рахунки підпорядкованих організацій, першочергово направлялись на погашення кредиторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість по Кіровоградському облводресурсів станом на 01.01.2017 року становила 28727,94 грн., в т.ч.:

по доходах – 12067,29 грн. (крадіжки);

по видатках – 16660,65 грн. (компенсація по мобілізованим - 2277,21 грн., підписка – 13438,58 грн., податковий кредит з ПДВ – 944,86 грн.).

8. Фінансові аудити підпорядкованих організацій проводилися головним ревізором управління згідно плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2016 рік.

9. Всі посадові особи Кіровоградського облводресурсів, що зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік подали декларації до 1 травня 2017 року шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

10. Факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень та крадіжки державного майна, впродовж 2016 року, відсутні.

11. Здійснювався постійний контроль за виконанням умов договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг. Порушення договірних зобов`язань відсутні.

Фінансові зобов’язання реєструвались в органах Державного казначейства впродовж 7 робочих днів з дати виникнення такого зобов’язання.

Здійснювався систематичний контроль за взяттям зобов’язань, витрачанням бюджетних коштів на цілі та у межах, встановлених затвердженими кошторисами.

12. Питання дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції заслуховувалось у травні на засіданні колегії облводресурсів.

13. У 2016 році здійснювалось систематичне інформування керівництва облводресурсів та Держводагентство про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції.

14. З метою запобігання створенню причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов`язаним з корупцією в роботі апарату облводресурсів, забезпечення відкритості та прозорості фінансової діяльності у рубриці «Запобігання проявам корупції» веб-сайту управління систематично висвітлювало діяльність Кіровоградського облводресурсів, пов`язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу та роботою щодо запобігання службовим злочинам.

З працівниками міжрайонних управлінь водного господарства та апарату облводресурсів проводились навчання по вивченню норм Закону України «Про запобігання корупції».

Стан дотримання вимог Закону знаходиться на постійному контролі керівництва облводресурсів.