banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Запобігання проявам корупції

Запобігання проявам корупції

Інформація про роботу Кіровоградського облводресурсів з питань запобігання та протидії корупції у 2017 році

З метою забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції водогосподарськими організаціями Кіровоградської області впродовж 2017 року забезпечувалось:

- безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізація системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених Указами Президента України та рішеннями Уряду;

- впровадження механізмів зменшення рівня корупції відповідно до чинного антикорупційного законодавства України;

- з метою дотримання бюджетного законодавства та запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, дієвий контроль за виконанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм;

- оперативний контроль за безумовним дотриманням робіт, наданням послуг, придбанням товарно-матеріальних цінностей та дієвий контроль за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель;

- ефективне та раціональне використання державного майна та безумовне дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна, передача майна в оренду здійснюється виключно на конкурсній основі;

- виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету;

- щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками організацій, які належать до сфери управління Держводагентства;

- щомісячний контроль за станом використання майна працівниками облводресурсів;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни. З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

- під час проведення конференцій, семінарів, засідань, висвітлення інформації щодо формування негативного ставлення громадян до корупції.

Порушень вимог антикорупційного законодавства у водогосподарських організаціях області не зафіксовано.