Законодавство

Законодавчі акти, які регулюють водогосподарську діяльність
 1. Конституція України
 2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР
 3. Закон України 25 червня 1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»
 4. Закон України від 14 січня 2000 року № 1389-XIV «Про меліорацію земель»
 5. Закон України від 26 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності»
 6. Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
 7. Закон України від 24 травня 2012 року № 4836-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року»
 8. Закон України 18 вересня 2012 року №5293 – VI «Про аквакультуру»
 9. Закон України від 4 жовтня 2016 року № 1641-VIII  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом»
 10. Закон України від 7 лютого 2017 року № 1830-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо спеціального водокористування»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»
 12. Постанова Верховної Ради від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1101 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України, на замовлення юридичних і фізичних осіб»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 року № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»