banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Водні ресурси > Моніторинг

Моніторинг

Моніторинг поверхневих вод.

У відповідності до «Програми державного моніторингу довкілля», в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод, на території області проводяться спостереження у 14 визначених створах. Створи спостереження знаходяться на наступних річках та розташованих на них водоймах: Дніпро, Інгулець, Інгул, Плетений Ташлик, Чорний Ташлик, Сугоклея, Грузька, Кільтень, Сухоклея та Велика Вись.

Якість води визначається в тому числі на 4 водоймах, з яких здійснюється забір води для водозабезпечення таких населених пунктів, як м.Бобринець, смт.Помічна, смт.Петрове та м.Кіровоград. Проби води відбираються для досліджень по 29 гідрохімічних показниках води та в 5 створах на радіологічні визначення.

Аналіз стану поверхневих вод за 2017 рiк.

Протягом 2017 року у визначених створах спостереження на території області було відібрано 110 проб води на гідрохімічні вимірювання, 31 на радіологічні дослідження та проведено 3190 вимірювань гідрохімічних показників якості води.

В басейні річки Південний Буг відібрано 91 пробу води на проведення гідрохімічних вимірювань та 23 на радіологічні дослідження, виконано 2639 вимірювань якості вод.

Впродовж зазначеного періоду значення показників якості води знаходились в діапазоні: ХСК від 20,75 до 44,33 мгО2/дм3, БСКп – 3,02 – 5,28 мгО2/дм3, лужності – 5,2 - 8,7 мг-екв/дм3, сухого залишку – 562,0 - 1263,0 мг/дм3, жорсткості – 4,7 – 9,8 мг-екв/дм3 та магнію – 32,83 – 80,26 мг/дм3.

В басейні р.Дніпро відібрано 19 проб води на проведення гідрохімічних вимірювань та 8 на радіологічні дослідження, та виконано 551 вимірювання якості вод. Значення показників якості води знаходились в межах: ХСК від 25,0 до 39,17 мгО2/дм3, БСКп – 3,23 – 4,72 мгО2/дм3, лужності – 2,7 - 8,5 мг-екв/дм3, сухого залишку – 248,0 - 992,0 мг/дм3, жорсткості – 3,2 – 9,6 мг-екв/дм3 та магнію – 13,38 – 63,23 мг/дм3.

Гідрохімічні показники якості води всіх питних водозаборів, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, значно не змінилися.

Характеристика стану вод

Характеристика стану вод протягом грудня 2018 року

Характеристика стану вод протягом листопада 2018 року

Характеристика стану вод протягом жовтня 2018 року

Характеристика стану вод протягом вересня 2018 року

Характеристика стану вод протягом серпня 2018 року

Характеристика стану вод протягом липня 2018 року

Характеристика стану вод протягом червня 2018 року

Характеристика стану вод протягом травня 2018

Характеристика стану вод протягом квiтня 2018

Характеристика стану вод протягом березня 2018

Характеристика стану вод протягом лютого 2018

Характеристика стану вод протягом січня 2018