banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Водні ресурси > Моніторинг

Моніторинг

Моніторинг поверхневих вод.

У відповідності до «Програми державного моніторингу довкілля», в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод, на території області проводяться спостереження у 14 визначених створах. Створи спостереження знаходяться на наступних річках та розташованих на них водоймах: Дніпро, Інгулець, Інгул, Плетений Ташлик, Чорний Ташлик, Сугоклея, Грузька, Кільтень, Сухоклея та Велика Вись.

Якість води визначається в тому числі на 4 водоймах, з яких здійснюється забір води для водозабезпечення таких населених пунктів, як м.Бобринець, смт.Помічна, смт.Петрове та м.Кіровоград. Проби води відбираються для досліджень по 29 гідрохімічних показниках води та в 5 створах на радіологічні визначення.

Аналіз стану поверхневих вод за 9 місяців 2017 року.

Протягом січня-вересня 2017 року у визначених створах спостереження на території області було відібрано 86 проб води на гідрохімічні вимірювання, 25 на радіологічні дослідження та проведено 2494 вимірювання гідрохімічних показників якості води.

В басейні річки Південний Буг відібрано 70 проб води на проведення гідрохімічних вимірювань та 18 на радіологічні дослідження, виконано 2030 вимірювань якості вод.

Впродовж зазначеного періоду значення показників якості води знаходились в діапазоні: ХСК від 20,75 до 44,33 мгО2/дм3, БСКп – 3,02 – 5,28 мгО2/дм3, лужності – 5,2 - 8,7 мг-екв/дм3, сухого залишку – 562,0 - 1234,0 мг/дм3, жорсткості – 4,7 – 9,8 мг-екв/дм3 та магнію – 32,83 – 80,26 мг/дм3.

В басейні р.Дніпро відібрано 16 проб води на проведення гідрохімічних вимірювань та 7 на радіологічні дослідження, та виконано 464 вимірювання якості вод. Значення показників якості води знаходились в межах: ХСК від 25,0 до 39,0 мгО2/дм3, БСКп – 3,23 – 4,7 мгО2/дм3, лужності – 2,7 - 8,5 мг-екв/дм3, сухого залишку – 248,0 - 969,0 мг/дм3, жорсткості – 3,2 – 9,6 мг-екв/дм3 та магнію – 13,38 – 63,23 мг/дм3.

Гідрохімічні показники якості води всіх питних водозаборів, в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, значно не змінилися.

Аналіз стану поверхневих вод за 2016 рік

Протягом 2016 року відібрано 108 проб для гідрохімічних та 31 проба для радіологічних досліджень, проведено 3132 вимірювання показників якості води.

Якісний стан водних ресурсів області, тенденції щодо його зміни.

Річки області мають природну високу мінералізацію, яка збільшується із півночі на південь. Середньорічні значення сухого залишку сягають від 250,33 мг/дм3 до 1162,17 мг/дм3, жорсткості – від 3,43 мг-екв/дм3 до 8,67 мг-екв/дм3. Сприяють підвищенню мінералізації скиди у водні об’єкти кар’єрних та шахтних вод, які мають високий вміст солей.

Інші показники характеризують поверхневі води як такі, що забруднені органічними речовинами. Їх вміст зростає в липні – серпні, в період підвищення температури, збільшення випаровування та малої водності річок. У всіх створах спостерігаються високі значення показників ХСК та БПКп. Органічне забруднення у водні об’єкти надходить із недостатньо очищеними зворотними водами комунальних підприємств, а також пов’язано із низькою культурою населення, коли у річки скидаються відходи господарської діяльності.

Вміст біогенних елементів групи азоту знаходився значно нижче рівня токсичної дії. Солі важких металів у поверхневих водах річок області не спостерігалися. Хром та кадмій не виявлені.

Радіологічний показник цезію – 137 в басейнах р. П.Буг та р.Дніпро знаходиться в межах від 1,53 до 3,81 пКи/дм3, при встановленому критерії 54 пКи/дм3.

Характеристика якості поверхневих вод в зоні питних водозаборів

1. Питний водозабір р.Інгул, 318 км, Кіровоградське водосховище.

У водоохоронній зоні Кіровоградського водосховища знаходиться «Лелеківський водозабір» обласного виробничого комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград».

Лелеківський водозабір розташований в поймі р.Інгул та налічує 25 свердловин. Глибина залягання водоносного горизонту сягає від 13,5м до 26 м. Кіровоградське водосховище, розташоване на р.Інгул, фактично поповнює підземний горизонт, що використовується для водозабору.

Протягом 2016 року у вищезазначеному створі було відібрано 12 проб води на гідрохімічні дослідження, 4 - на радіологічне дослідження та виконано 348 вимірювань показників якості води.

На протязі року у всіх відібраних пробах спостерігалися високі значення показників: ХСК від 20,0 до 38,61 мгО2/дм3, магнію – 36,48-46,21 мг/дм3, БПКп – 3,58 - 4,51 мгО2/дм3, лужності 6,0 – 7,3 мгО2/дм3, рН – 7,91 - 8,39 од.рН.

Показник жорсткості знаходився в межах від 5,6 до 8,0 мг-екв/дм3. Збільшення жорсткості води спостерігалося в холодний період року за рахунок сульфатів, кальцієвих та магнієвих солей. Кисневий режим водосховища був задовільним, вміст розчиненого кисню знаходився в межах 7,95 – 11,67 мгO2/дм3.

В порівнянні з 2015 роком, значних змін показників якості води у водосховищі не відбулося.

2. Питний водозабір смт.Помічна, р.Чорний Ташлик, ліва притока р.Синюха.

Відібрано 12 проб води та виконано 348 вимірювань її якості, з яких у всіх пробах спостерігалися високі значення вмісту забруднюючих речовин по наступних показниках: ХСК – 24,0 - 38,0 мгО2/дм3, БСКп – 3,99 - 4,65 мгО2/дм3, магній – 46,21-70,53 мг/дм3, жорсткість – 7,0 - 9,5 мг-екв/дм3, лужність від 6,2 до 8,2 мг-екв/дм3.

Вода питного водозабору має високу мінералізацію, показник сухого залишку складає від 910 мг/дм3 до 1080 мг/дм3. Показники жорсткості та мінералізації підвищуються в періоди зимової і літньої межені. В порівнянні з 2015 роком показники якості води значно не змінились.

3. Питний водозабір смт.Петрово, Іскрівське водосховище.

Проби води для вимірювання на гідрохімічні показники та радіологічні дослідження відбиралися в поточному році 16 разів: 8 на гідрохімічні показники та 8 - на радіологічні дослідження, виконано 232 вимірювання.

Вода річки Інгулець має природну високу мінералізацію та високий вміст магнію від 14,59 мг/дм3 до 71,14 мг/дм і заліза від 0,05 мг/дм3 до 0,14 мг/дм3. Скиди зворотних стічних вод в р.Інгулець комунальними підприємствами забруднють воду органічними сполуками, СПАР та фосфатами. Дані гідрохімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення р.Інгулець органічними сполуками (БСКп від 3,93 до 4,26 мгО2/дм3, ХСК – 25,49 - 35,92 мгО2/дм3). За останні роки у водосховищі значно зріс показник фосфатів, середньорічне значення яких у 2016 році склало 0,43 мг/дм3.

В період проведення промивки русла р.Інгулець шляхом подачі дніпровської води каналом «Дніпро – Інгулець» в Карачунівське водосховище в квітні – серпні якість води в річці, за гідрохімічними показниками, наближається до якості дніпровської води. Після закінчення промивки русла річки, вже в вересні-жовтні, показники якості води повертаються до характерних для даного створу значень.

В порівнянні з минулим роком в р.Інгулець смт.Петрово середньорічні значення показників якості води незначно погіршились по: лужності з 4,26 мг-екв/дм3 до 4,39 мг-екв/дм3 , БСКп з 4,08 мгО2/дм3 до 4,12 мгО2/дм3, жорсткості з 6,05 мг-екв/дм3 до 6,15 мг-екв/дм3 та ХСК з 27,54 мгО2/дм3 до 29,9 мгО2/дм3.

4. Річка Сухоклея, ліва притока р.Інгул, 26 км., м.Бобринець.

Протягом 2016 року у створі спостереження було відібрано 12 проб води на гідрохімічні показники та виконано 348 вимірювань. Середньорічні значення показників якості води становили: ХСК – 31,41 мгО2/дм3, БПКп – 4,09 мгО2/дм3, жорсткості – 8,67 мг/дм3, сухому залишку – 1162,17 мг/дм3, магнію – 62,98 мг/дм3 та лужності – 6,68 мг/дм3. Спостерігався високий вміст сульфатів, від 364,23 до 484,3 мг/дм3. На жаль, альтернативного джерела водопостачання у м.Бобринець немає. Підземні води у цій місцевості мають високу мінералізацію та високий вміст сульфатів і не придатні для споживання.

Загалом, у створі спостереження р.Сухоклея, м.Бобринець показники якості води, в порівнянні з минулим роком, значно не змінились.