banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Водні ресурси > Виконання водоохоронних заходів

Виконання водоохоронних заходів

Виконання водоохоронних заходів

Виконання водоохоронних заходів у 2017 році

Виконання водоохоронних заходів в області здійснюється у відповідності з державними цільовими програмами та місцевими програмами, які фінансуються із державного та місцевих бюджетів, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, власних коштів підприємств та суб’єктів господарювання.

З метою реалізації заходів передбачених Загальнодержавною цільовою програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року в області розроблена та затверджена рішенням Кіровоградської обласної ради від 23 листопада 2012 року № 387 обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року.

В 2017 році бюджетне фінансування Програми здійснювалося лише за напрямком «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» на виконання заходів з експлуатації водогосподарського комплексу та на проведення державного моніторингу поверхневих вод.

Природоохоронні заходи для покращення екологічного стану річок та прибережних захисних смуг, які сприяють оздоровленню водних ресурсів області передбачені також в обласній цільовій програмі «Питна вода Кіровоградської області на 2012 – 2020 роки», розробленій на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» від 20 жовтня 2011 року №3933-IV, «Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року №846 та комплексній програмі охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2016-2020 роки, затвердженій рішенням сесії обласної ради від № 44 зі змінами від 25.03.2016 року №80 від 20.05.16, іншими регіональними програмами.

За всіма програмами протягом 2017 року на виконання природоохоронних заходів було спрямовано 7,447 млн.грн. Із загального обсягу робіт з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано 6,294 млн.грн.; з місцевих бюджетів – 0,838 млн.грн.; коштів суб’єктів господарювання – 0, 315 млн.грн. кошти з державного бюджету не виділялися. В рамках природоохоронних заходів виконувалися роботи з берегоукріплення, розчистки річок, створення зелених насаджень, виготовлення паспортів водних об’єктів та інше.

В басейні Південного Бугу профінансовано природоохоронних заходів в обсязі 2,817 млн. грн. в тому числі:

- обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 1,874 млн. грн.;

- місцеві бюджети – 0,838 млн. грн.;

- кошти суб’єктів господарювання – 0,105 тис.грн.

В басейн річки Дніпро профінансовано виконання природоохоронних заходів в обсязі 4,63 млн. грн. тому числі:

- обласний фонд охорони навколишнього природного середовища – 4,42 млн. грн.;

- кошти суб’єктів господарювання – 0,210 тис.грн.