banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Водні ресурси

Водні ресурси

Водні ресурси

Водний фонд області - це 1599 річок загальною довжиною 7233,6 км. Всі водотоки області згідно водогосподарського районування територій України, відносяться до двох басейнів: Південного Бугу та Дніпра. В свою чергу басейн р. Дніпро на території області - це частини суббасейнів Середнього Дніпра та Нижнього Дніпра.

Річка Дніпро в межах області має довжину 68 км, або 6% від усієї її протяжності в межах України. До басейну річки Дніпро відноситься 35% території області.

Річка Південний Буг в межах області має протяжність 84 км, або 10% від її загальної довжини, басейн річки на території області складає 65%.

Поділ Кіровоградської області за басейновим принципом управління водними ресурсами

БАСЕЙН РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

Витік річки Південний Буг знаходиться на Подільській височині поблизу с.Холодець Хмельницької області.

У басейні річки Південний Буг, на території Кіровоградської області, налічується 1179 річок, до цієї кількості входять середні та малі річки, пересихаючі балки, сумарна довжина становить 5139,9 км. Здебільшого це малі річки довжиною менше 10 км, лише 113 річок мають довжину понад 10 км, з них 8 - протяжністю понад 100 км. Це річки, які відносяться до середніх, мають водозбірну площу від 2 до 50 тис.км2 - Синюха, Велика Вись, Ятрань, Чорний Ташлик, Мертвовід, Гнилий Єланець, Інгул та Громоклія.

Із загальної кількості водотоків 790, або 67% пересихаючі або повністю пересихаючі.

Річки басейну належать до Середньобузького гідрологічного району і характеризуються високими весняними повенями та низькою водністю в меженний період, літніми і зимовими паводками. Останні десять років спостерігається низька водність в меженний період та маловиражені невисокі весняні повені.

За своїм водним режимом річки відносяться до східноєвропейського типу річок з переважно сніговим та дощовим живленням. Великий вплив на стік малих річок має висока зарегульованість водотоків ставками і водосховищами. Всього в басейні побудовані 2136 ставків та 49 водосховищ.


СУББАСЕЙН СЕРДНЬОГО ДНІПРА

Суббасейн Середнього Дніпра охоплює північну та північно-східну частину Кіровоградської області. В адміністративному розрізі - це Онуфріївський район та частини Знам'янського, Світловодського, Олександрівського, Олександрійського, Новомиргородського районів.

У суббасейні Середнього Дніпра налічується 124 річки сумарною довжиною 676,9 км, здебільшого це малі річки довжиною менше 10 км, 18 річок мають довжину понад 10 км. Найбільшою річкою цього суббасейну є середня річка Тясмин. Із загальної кількості 109 річок, що складає 88% відноситься до пересихаючих або повністю пересихаючих водотоків.

Річки цього басейну належать до Середньодніпровського гідрологічного району характеризуються високими весняними повенями та низькою водністю в меженний період, літніми і зимовими паводками. За своїм водним режимом річки відносяться до східноєвропейського типу річок з переважно сніговим та дощовим живленням.

Специфікою суббасейну Середнього Дніпра є його висока освоєність та зарегульованість, деградовані екосистеми і знищені ландшафти, потужна промисловість та гідроенергетичні споруди.

На водотоках побудовано 211 ставків та 5 водосховищ. Відрізок річки Дніпро на території Кіровоградської області перетворений на Кременчуцьке та Кам'янське водосховища. Берегова лінія Кам'янського водосховища піддається розмиву та потребує берегоукріплення.


СУББАСЕЙН НИЖНЬОГО ДНІПРА

В Кіровоградській області суббасейн Нижнього Дніпра представлений басейном річки Інгулець. Витік річки розташований у заболоченій балці біля с.Топило Знам'янського району Кіровоградської області. Загальна довжина річки 549 км, у межах Кіровоградщини протікає 175 км.

У верхів'ї річка тече по Придніпровській височині по території Кіровоградської та Дніпропетровської областей, у нижній течії протікає по Причорноморській низовині в межах Миколаївської та Херсонської областей. Нижче с. Тарасівки (Білозерський район Херсонської області) Інгулець утворює лиман шириною до 1 км і впадає в річку Дніпро.

Також на території Кіровоградщини бере свій початок середня річка, притока Інгульця – Висунь (в межах області її довжина складає 16 км).

В адміністративному розрізі суббасейн розташований в Петрівському, Долинському районах та частині Знам'янського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, Світловодського, Новгородківського районів.

В 50 - 60 роках ХХ сторіччя гідрографічна мережа суббасейну набула структурних змін, внаслідок будівництва штучних водойм, утворення великих кар'єрів, заповнених водою, спорудження каналу Дніпро-Інгулець, який забезпечує додаткову подачу води з Дніпра. Це змінило гідрологічний режим річок суббасейну та їх морфометричні параметри.

У суббасейні Нижнього Дніпра на території Кіровоградської області налічується 295 річок загальною довжиною 1413,7 км, у тому числі 28 річок довжиною понад 10 км. Із загальної кількості 279 річок або 94% пересихаючі або повністю пересихаючі. Суббасейн річки в області надмірно зарегульований, побудовано 428 ставків та 10 водосховищ.