banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

banner

Головна сторінка > Водні ресурси

Водні ресурси

Водні ресурси

Водний фонд області представлений 1599 річками загальною довжиною 7233,6 км. На території області протікає дві великі річки:

Дніпро, довжина в межах області складає - 68 км або 6% від усієї його протяжності в межах України, басейн охоплює 37% території області, що становить 3,2% території басейну, розташованого в межах України;

Південний Буг, довжина в межах області - 84 км або 10% від його загальної довжини, басейн річки охоплює 63% території області та становить 24,3% всієї території басейну;

8 середніх річок: притоки Дніпра - Тясмин (30 км), Інгулець (176 км); притоки Південного Бугу - Синюха (90 км), Велика Вись (166 км), Ятрань (50 км), Чорний Ташлик (106 км), Інгул (175 км), Висунь(16 км).Річки Кіровоградщини зарегульовані 2795 ставками загальною площею водного дзеркала 17,8 тис. га та об’ємом близько 205 млн.м3, 85 водосховищами площею 9,5 тис. га та об'ємом 264,2 млн.м3.


Водні ресурси складаються із сформованого поверхневого стоку річок на території області та транзитного стоку річок, які надходять із територій суміжних областей та запасів підземних вод.В середній по водності рік місцевий стік формується в обсязі 1,11 км3/рік, разом з транзитним – 48,61 км3/рік. В багатоводний рік (10% забезпеченності) відповідно 2,1 км3/рік та 94,3 км3/рік. В маловодний рік (95% забезпеченності) відповідно 0,24 км3/рік та 30,74 км3/рік.

Сумарні запаси підземних вод на території області становлять 146,7 млн.м3, затверджені – 52,4 млн.м3.Водозабезпеченність місцевим стоком у середній по водності рік на 1 людину в області становить 1,09 тис.м3/рік, сумарним, з врахуванням транзитного стоку – 49,5 тис.м3. В маловодний рік (95% забезпеченості) водозабезпеченість місцевим стоком знижується до 0,239 тис.м3/рік, при середній по Україні 0,58 млн.м3, а сумарним стоком до 30,2 тис.м3/рік.

Наявні водні ресурси не забезпечують в повному обсязі потреби населення та галузей економіки, так як на території області розподілені нерівномірно. Транзитний стік рр.Південний Буг та Дніпро мало використовується в народному господарстві області, так як значно віддалений від промислових центрів. Покриття дефіциту водних ресурсів здійснюється шляхом забору води з річки Дніпро та її подачею в маловодні регіони.

Для перерозподілу стоку з 1988 року функціонує канал Дніпро-Інгулець довжиною 150,5 км (із них 110 км руслом р.Інгулець), яким щорічно здійснюється подача дніпровської води на забезпечення водою сільгоспугідь Кіровоградської і Дніпропетровської областей, Криворізького гірничорудного промислового комплексу, промивку русла та екологічного оздоровлення р.Інгулець, поліпшення якості води у Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи.